Prezentare

  

D.J.C.P.N. Cluj, institutie publica cu personalitate juridica, este serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii  si Patrimoniului National în judetul Cluj.

D.J.C.P.N. Cluj a fost înfiintata prin Decretul nr. 101 din 7 februarie 1990 al Consiliului Frontului Salvarii Nationale, publicat în Monitorul Oficial nr. 22 din 8 februarie 1990 ca Inspectoratul pentru Cultura Cluj

Experienta acestor ani, ai dezvoltarii si consolidarii structurilor democratice, a impus o serie de modificari de natura organizatorica.

Astfel, în prezent, institutia încorporeaza Oficiul Judetean pentru Patrimoniu Cluj si Comisia Zonala a Monumentelor, Ansamblurilor si Siturilor Istorice Cluj.

Sub actuala forma, functioneaza în baza HOTARÂRII nr. 90 din 10 februarie 2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 22 februarie 2010.

Directia îndeplineste, la nivelul judetului Cluj, atributiile M.C.P.N. în domeniul culturii si artei, al protejarii patrimoniului cultural national si al valorificarii si dezvoltarii elementelor ce definesc identitatea culturala a colectivitatii clujene, asigurând implementarea strategiei si politicilor elaborate de minister.


Principalele atributii ale Directiei sunt cele stabilite prin art. 17 din Hotarârea de Guvern nr. 90/10.02.2010:

(1) Directiile judetene pentru cultura si patrimoniul national, respectiv a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii principale:

a) îndeplinesc atributiile prevazute de lege în domeniul protejarii patrimoniului cultural national;

b) colaboreaza cu autoritatile publice si cu institutiile specializate pentru protejarea si punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural national si aplica în acest sens prevederile legale în domeniu;

c) participa, la cererea autoritatilor abilitate si împreuna cu acestea, la actiuni de control al respectarii legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe;

d) solicita si primesc, în conditiile legii, în nume propriu sau în numele si pentru Ministerul Culturii si Patrimoniului National, de la autoritati ale administratiei publice, de la institutii publice si de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor si informarii publice, date si informatii necesare pentru exercitarea atributiilor ce le revin;

e) controleaza respectarea îndeplinirii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National, în conditiile si la termenele stabilite prin lege;

f) îndeplinesc orice alte atributii stabilite de ministrul culturii si patrimoniului national, potrivit legii.

(2) Organizarea si functionarea directiilor judetene pentru cultura si patrimoniul national, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si atributiile acestora, altele decât cele prevazute la alin. (1), se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national.

 


Bijuterii Deosebite


Ultima actualizare: 29.09.2014
Lista completa